PÅ PLADS

BT - - SPORTEN -

Re­al Madrid- fl op skift er hjem

Asi­er Ilarramendi er en­de­lig for­tid i Re­al Madrid, som det har væ­ret for­ven­tet i et par da­ge. Ilarramendi skift er hjem til Re­al So­cie­dad, hvor­fra han og­så kom, på en seksår­ig kon­trakt.

( Kil­de: Re­al So­cie­dad)

Co­en­trao på le­je i Mo­na­co

Fa­bio Co­en­trao spil­ler det næ­ste år i Frankrig for fyr­ste­døm­met Mo­na­cos bed­ste hold. Re­al Madri­d­re­ser­ven for stær­ke Mar­ce­lo på ven­stre ba­ck har la­vet en etårig le­je­aft ale med Mo­na­co, der der­med får nyt blod ind på det hold, der mis­se­de mu­lig­he­den for Champions League med et sam­let ne­der­lag til Valencia tirs­dag aft en.

( Kil­de: Mo­na­co)

Fransk stor­ta­lent sen­des på græs i Ro­ma

Lucas Dig­ne har end­nu ik­ke få­et sit gen­nem­brud i Pa­ris Saint-Ger­main, hvor­til han skift ede fra Lil­le som den helt store ko­met. Maxwell har væ­ret for svær at over­ha­le på ven­stre ba­ck, og for at gi­ve Dig­ne spil­le­tid, har Pa­ris SG nu le­jet ham ud et i år til Ro­ma, der be­tal­ter 19 mio. kr. for le­je­aft alen.

( Kil­de: AS Ro­ma)

Mik­kel Thygesen skift er til FC Roskil­de

Mik­kel Thygesen skul­le kun bru­ge et par må­ne­der i Randers, før par­ter­ne fandt ud af, at det ik­ke var en god idé at væ­re sam­men. Thygesen fi k i går op­hæ­vet sin kon­trakt med Su­per­liga­klub­ben, og et par ti­mer se­ne­re skrev han un­der på en tre­årig kon­trakt med den stor­sat­sen­de 1. di­vi­sions­klub FC Roskil­de.

( Kil­de: FC Roskil­de)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.