Jagt

BT - - NYHEDER -

Ad­mi­ni­stra­tivt an­sat­te i Na­tursty - rel­sen rej­ser iføl­ge DR på kryds og tværs af lan­det for at del­ta­ge i re­gu­le­rings­j­ag­ter. I ar­bejds­ti­den og til tu­sind­vis af kro­ner i kør­sels­godt­gø­rel­se. Stram li­ge op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.