Sej­ren der over­ra­ske­de he­le Eu­ro­pa

BT - - DEBAT -

’ Som­me­ren ’ 92’ er dels et sport­s­dra­ma om et lil­le lands over­ra­sken­de tri­umf, der sam­le­de na­tio­nen. Dels er det en ko­misk fi lm om land­stræ­ner Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen, som al­le døm­te ude, men som via stå­l­fast vil­je og ar­bejds­om­hed al­li­ge­vel for­må­e­de det umu­li­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.