Er kæ­re­stesorg en god nok grund til at at mel­de sig syg?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.18 KAN MED­FØ­RE SYG­DOM På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.57 EN FRI­DAG ER NOK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.52 UN­GE ER FOR SAR­TE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.37 UN­DER­LIG ÅR­SAG På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.56

Nej

An­ders Hansen

Ma­le­ne Sø­ren­sen

An­ne Dorthe Tor­n­b­jerg

Aa­se Laur­sen

Bir­ger Ni­el­sen

Ja

4.543 stem­mer på bt. dk

DET KAN SLÅ FOLK IHJEL Det er i al­ler­hø­je­ste grad no­get at mel­de sig syg over. Hvad folk ik­ke er klar over, er, at folk har for­skel­li­ge em­pa­ti­ske ni­veau­er, og at man fak­tisk kan dø af det. ’ Bro­ken Heart Syn­dro­me kan’ slå folk ihjel. Der­med er det en va­lid grund. Jeg sid­der li­ge nu med de­pres­sion eft er at ha­ve fun­det min eks med en ny pi­ge i vo­res fæl­les hus kun to må­ne­der eft er, jeg fl yt­te­de. Jo, et knust hjer­te er en va­lid grund. Jer og je­res ’ Bro­ken Heart Syn­dro­me’. Det hand­ler om 30 men­ne­sker om året, der får den­ne di­ag­no­se. De fl este brud bør kla­res med en per­son­lig fri­dag. Er de un­ge men­ne­sker i dag mon for sar­te? Kan de ik­ke tå­le modgang? Hvem har ik­ke op­le­vet kæ­re­stesorg? Mon ik­ke de fl este af os har prø­vet det? Skal man sy­ge­mel­des for det? I min ver­den: Nej. Det er un­der­ligt at mel­de sig syg på grund af kæ­re­stesorg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.