Umu­ligt at und­gå ak­tie­krak

BT - - DEBAT -

Der er grund til at leve med op­skru­e­de ak­tie­kur­ser og huspri­ser, hvis det kan væ­re med til at ska­be en vis fald­høj­de i dansk øko­no­mi, ind­til den kan bæ­re de afl ed­te øko­no­mi­ske eff ek­ter af et stort dyk i ak­tie­kur­ser­ne el­ler sti­gen­de ren­ter. Det ser og­så ud til at væ­re ana­ly­sen i stort set al­le an­dre cen­tral­ban­ker end den dan­ske – desvær­re.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.