Et en­kelt valg

BT - - DEBAT -

Dan­ske ja­ger­fl y har ind­gå­et i af­vis­nings­be­red­ska­bet over de bal­ti­ske lan­de, og med den ge­opo­li­ti­ske ud­vik­ling i Rusland in men­te vil Dan­mark re­elt væ­re for­svars­løst uden et fl yve­vå­ben med kamp­fl y til på sam­me tid at hånd­hæ­ve dansk su­veræ­ni­tet og væ­re ak­tiv i in­ter­na­tio­na­le ope­ra­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.