Dan­sker­ne er vil­de med Ma­da­mes voks­fi gu­rer

BT - - NYHEDER -

Ma­da­me Tus­saud åb­ne­de ud­stil­lin­gen af voks­fi gu­rer i Lon­don i 1834. De sid­ste 131 år har den lig­get på Maryle­bo­ne Ro­ad og er li­ge po­pu­lær. På Spies’ hjem­mesi­de er Tus­saud øverst på li­sten over se­vær­dig­he­der i Lon­don, som dan­sker­ne boo­k­er bil­let­ter til. På fo­to­et mø­der den bri­ti­ske sku­e­spil­ler Hel­len Mir­ren sig selv i voks.

var i au­gust kvin­der, men der kun var 11.965 mænd, vi­ser en med­lems­op­gø­rel­se, som har la­vet for Uge­skrift for Læ­ger. Det er før­ste gang, der er fl ere kvin­der end mænd i læ­ge­fa­get. » Det er da en milepæl, for­di læ­ge­fa­get i år­hund­re­der har væ­ret en mands­do­mi­ne­ret bran­che, « si­ger Læ­ge­for­e­nin­gens for­mand An­dreas Rud­kjø­bing. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.