Tøm­te toilet­tank i Øre­sund

BT - - NYHEDER -

En tyk bræm­me af fæka­li­er og toilet­pa­pir skyl­le­de for­le­den op på Ama­gers stran­de. Kom­mu­nen for­moder, at det stam­mer fra et kryd­stogtskib, der har tømt si­ne toilet­tan­ke i Øre­sund, og det får nu WWF Ver­dens­na­tur­fon­den til at slå alarm. Or­ga­ni­sa­tio­nen kræ­ver et to­tal­for­bud mod at tøm­me toilet­tan­ke i de dan­ske far­van­de. I dag er det for­budt at tøm­me toilet­tan­ke in­den for 12 sø­mil af ky­sten, men ski­be­ne kan og­så tøm­me tan­ke­ne i havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.