Norwe­gi­an kø­ber fl ere Dream­li­ne­re

BT - - NYHEDER -

Norwe­gi­ans eks­pan­sions­pla­ner fort­sæt­ter på fuld tryk, og der­for sik­rer fl ysel­ska­bet sig nu yder­li­ge­re to Bo­e­ing 787- 9 Dream­li­ne­re, der kan fl yve på lang­di­stan­ce­ru­ter­ne. De nye fl y bli­ver le­ve­ret i 2017, hvil­ket be­ty­der, at Norwei­gans Dream­li­ner- fl åde vil væ­re på 19 fl y i 2018. Eft er be­gyn­der­van­ske­lig­he­der har der i de se­ne­ste år ik­ke væ­ret næv­ne­vær­di­ge pro­ble­mer med Dream­li­ner- fl ye­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.