Nyt bud på Mols- Li­ni­en

BT - - NYHEDER -

Mil­li­ar­dæ­ren Hen­rik Lind ka­ster sig igen ind i kam­pen om Mols- Li­ni­en med et nyt bud på ak­tier i re­de­ri­et. I er­ken­del­se af at det nu er umu­ligt at over­ta­ge he­le re­de­ri­et, til­by­der han nu at kø­be al­le de ak­tier, Polaris ik­ke al­le­re­de ejer, for 44 kr. per ak­tie. Det er en kro­ne me­re end den nu­væ­ren­de kurs og fi re kro­ner me­re end Polaris har til­budt ak­tio­næ­rer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.