TDC gi­ver fuld fart på net­tet om et år

BT - - NYHEDER -

TDC- kon­cer­nen gør nu klar til at skift e tek­no­lo­gi­en i sit ka­bel- tv- net ud, så lidt over 1,3 mio. hus­stan­de - el­ler over halv­de­len af al­le hjem i Dan­mark - in­den 2018 vil kun­ne få en in­ter­net­for­bin­del­se med en ha­stig­hed på en gi­ga­bit i se­kun­det bå­de ind i og ud af hu­set. Der­med vil YouSee kun­ne gå i di­rek­te nær­kamp med ener­gi­sel­ska­ber­nes fi ber­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.