Spørg en rå­d­gi­ver

BT - - FORBRUG -

Dong Ener­gy til­by­der al­le gra­tis ener­gi­rå­d­giv­ning, om så man er kun­de el­ler ej. Man kan bå­de skri­ve en email el­ler boo­ke en te­le­fon­sam­ta­le med pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re, der så kan hjæl­pe en med at ned­brin­ge sit for­brug. E- mailadres­se og te­le­fon- book­ing fo­re­går via Dong Ener­gys hjem­mesi­de. Har man en smartp­ho­ne, kan man og­så bli­ve klogere på sit el­for­brug ved at hen­te den gra­tis app ’ Min Ener­gi’.

Man kan trim­me el­reg­nin­gen ved gan­ske en­kelt at væ­re op­mærk­som på, hvad der bru­ger strøm – og ik­ke mindst hvor­dan man bru­ger det. Fo­to: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.