Få en la­ve­re el­reg­ning Nye va­ner

BT - - FORBRUG -

Ved no­get så sim­pelt som va­ne­æn­drin­ger kan man spa­re helt op mod 10 pro­cent i strøm om året. Det kan f. eks. væ­re ved ik­ke at bru­ge sin tør­re­tum­b­ler helt så of­te, drop­pe hal­ve tøjva­ske, sluk­ke på kon­tak­ten for at und­gå stand­by- for­brug og ik­ke ha­ve lys tændt i væ­rel­ser, man ik­ke op­hol­der sig i. Vær og­så op­mærk­som på, at adap­te­re som f. eks. mo­bi­l­o­p­la­de­re bru­ger strøm, når de sid­der i en tændt stik­kon­takt, selv­om der ik­ke er til­slut­tet et ap­pa­rat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.