Kig ef­ter ener­gi­mærk­ning

BT - - FORBRUG -

Vær op­mærk­som på ener­gi­mærk­nin­gen, når du kø­ber el- ap­pa­ra­ter som f. eks. fjern­syn, kø­le­skab og va­ske­ma­ski­ne. Of­te er pen­ge­ne tjent ind i lø­bet af få år, hvis man væl­ger en bed­re ener­gi­mærk­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.