Skift til LED- lys

BT - - FORBRUG -

LED- lys bru­ger helt op mod 90 pro­cent min­dre strøm end glø­de­pæ­rer og 15 pro­cent min­dre end spa­repæ­rer. Der­til skal de ik­ke ud­skif­tes li­ge så of­te og ly­ser øje­blik­ke­ligt op, når man tæn­der på kon­tak­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.