Rap­port om nedskudt fly klar 13. ok­to­ber

BT - - NYHEDER - BNB

FLYSTYRT

Myn­dig­he­der­ne i Hol­land of­fent­lig­gør 13. ok­to­ber den en­de­li­ge rap­port om ned­skyd­nin­gen af det ma­lay­si­ske pas­sa­ger­fly MH17 over Ukrai­ne sid­ste som­mer, skri­ver Reu­ters.

Der var 298 om bord på fly­et, da det styr­te­de ef­ter at væ­re ble­vet ramt af et ’ hø­je­ner­gi ob­jekt’. Billeder har tid­li­ge­re vist gen­nem­hul­le­de vrag­de­le, og i en læk­ket fo­re­lø­big konklusion blev det frem­hæ­vet, at fly­et blev skudt ned af et mis­sil, der for­ment­lig blev af­fy­ret fra et om­rå­de i det øst­li­ge Ukrai­ne, som kon­trol­le­res af de rus­sisk­støt­te­de op­rø­re­re.

Rusland har af­vist at la­de en in­ter­na­tio­nal dom­stol fin­de frem til de skyl­di­ge bag ned­skyd­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.