Was­hin­g­ton Post

BT - - KULTUR -

’ Jeg hu­sker Lars­sons

bø­ger som yn­de­fuldt ud­fol­de­de for­tæl­lin­ger. La­gercrantz’ for­tæl­ling er frag­men­ta­risk og for­vir­ren­de. Det er næ­sten umu­ligt at hol­de sty r på al­le de ha­ck­e­re, for­ske­re og mor­de­re, der op­står kortva­rigt, for­svin­der og der­eft er duk­ker op igen, eft er du har glemt dem. Der er ab­surd kom­pli­ce­re­de øje­blik­ke, når ka­rak­te­rer dis­ku­te­rer ting som singu­la­ri­tets- te­o­ri, sor­te hul­ler, fak­to­ri­se­ring og al­go­rit­mer. Fle­re af per­so­ner­ne er cer­ti­fi ce­re­de ge­ni­er, men det er de fær­re­ste læ­se­re desvær­re.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.