UDEN FØ­LEL­SER

BT - - KULTUR -

Bog­hand­ler Ar­nold Busck åb­ne­de tors­dag mor­gen for sal­get af David La­gercrantz’ fort­sæt­tel­se af Stieg Lars­sons Mil­len­ni­um- tri­lo­gi. Fo­to Erik Ref­ner

Det er den sven­ske jour­na­list og for­fat­ter David La­gercrantz, der har skre­vet den nye Sa­lan­der- bog ’ Det der ik­ke slår os ihjel’.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.