Die Welt

BT - - KULTUR -

’ Det er fort­sat

tvivl­s­omt, om for­fat­ter­sig­na­tu­ren ’ Af Stieg Lars­son’ på for­si­den skal læ­ses som en bue el­ler som et PR- støt­te­hjul. Sti­li­stisk for­bli­ver La­gercrantz nem­lig tem­me­lig bleg. Må­ske hel­lig­brø­de, må­ske har La­gercrantz øn­sket at for­ce­re en alt for høj bak­ke. Den­ne bog ska­der in­gen. I sid­ste en­de er David La­gercrantz, trods alt, en ac­cep­ta­bel ka­ra­o­ke- san­ger.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.