Ber­ling­s­ke

BT - - KULTUR -

’ David La­gercrantz’ fort­sæt­tel­se

af af­dø­de Stieg Lars­sons Mil­len­ni­um- tri­lo­gi kla­rer sin sce­ne­de­but med æren i be­hold og en no­gen­lun­de an­stæn­dig klapsal­ve. ’ Det der ik­ke slår os ihjel’ er en lidt me­re end gen­nem­snit­lig god krimi, men så hel­ler ik­ke me­re. Godt nok er hi­sto­ri­en stram­me­re kom­po­ne­ret med fær­re for plot­tet uved­kom­men­de sce­ner end i for­gæn­ger­ne, men fi gu­rer­ne er i de fl este til­fæl­de ste­reo­ty pe, man­ge af di­a­lo­ger­ne er fl oskel­fyld­te.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.