Det skal du se

BT - - TV -

tig ud­stem­ning, hvor sand­he­den om ven­skab kom­mer frem i da­gens lys.

» Jeg glæ­der mig til at vi­se, hvad jeg var i Cam­bo­dia for at op­ta­ge. Det har pro­fes­sio­nelt væ­ret dej­ligt at prø­ve kræf­ter med no­get helt nyt. Det er helt klart min drøm, der er gå­et i op­fyl­del­se, « si­ger Clau­dia Rex.

TV3 MANDAG 22.00 ’ BIKI­NI ISLAND’

Del­ta­ger­ne klar til ’ kamp’ i ’ Biki­ni Island’. Fo­to: TV3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.