’’

BT - - TV -

klar på at prø­ve lyk­ken på Biki­ni Island. Om den nye øbo bli­ver bo­sat på Pink el­ler Blå ø, er fak­tisk op til per­so­nen selv, da de ek­si­ste­ren­de be­bo­e­re skal bej­le og char­me­re sig ind på den nye del­ta­ger og så el­lers kryd­se fin­gre for, at det li­ge net­op er de­res ø, der bli- ver valgt.

Hver uge er der ’ ven­ne­valg’, hvor be­bo­er­ne skal væl­ge, hvil­ken ø de vil bo på. Den stør­ste ø kan ån­de let­tet op, mens den lil­le ø må se i øj­ne­ne, at de skal stem­me om, hvem der skal bort­vi­ses fra Biki­ni Island. En ubarm­hjer-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.