Kant- Jan

BT - - TV -

Ko­mi­ker Jan Gint­berg er ta­get på an­tro­po­lo­gisk run­drej­se i de dan­ske for­stæ­der. I af­ten er tu­ren kom­met til den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn, nær­me­re be­teg­net Rø­d­ov­re. Her kig­ger Jan Gint­berg blandt an­det på ver­dens stør­ste sam­ling af kaps­ler, Nor­dens stør­ste rep­til­mes­se, og så mø­der han fan­klub­ben Bulls Eye og ta­ger til is­ho­ck­eykamp med Rø­d­ov­res stolt­hed, Mighty Bulls. In­spi­re­ret af si­ne op­le­vel­ser op­træ­der Jan Gint­berg til sidst for de men­ne­sker, han har mødt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.