Ro­bin­son - Nu med æg­te­par

BT - - TV -

Nor­malt er re­a­li­ty- gen­ren for de helt un­ge. Men i sin 17. sæ­son skif­ter den lang­va­ri­ge suc­ces ’ Ro­bin­son Eks­pe­di­tio­nen’ for al­vor gear. Så­le­des be­står man­da­gens pre­mi­e­re- li­neup af ægte- og kæ­re­ste­par. Det er 24 mo­di­ge dan­ske­re – 12 par. Un­ge, fuld­voks­ne og æl­dre – al­le med de­res ud­kår­ne ved de­res si­de. Men vil kær­lig­hed væ­re brug­bart, når selv de mest be­skid­te tri­ck ac­cep­te­res? El­ler vil fø­lel­ser­ne stå i vej­en, når der for al­vor skal kon­kur­re­res. Der er som sæd­van­lig kun én vin­der, og før­ste­præ­mi­en er på 500.000 kr.

TV3 MANDAG 20.00 ’ RO­BIN­SON EKS­PE­DI­TIO­NEN’

Den­ne gang er al­le de med­vir­ken­de i ’ Ro­bin­son Eks­pe­di­tio­nen’ kæ­re­ste- og æg­te­par. Fo­to: TV3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.