Op­gø­ret

BT - - TV -

Ro­bert Dam gav 20 år af sit liv til Sci­en­to­lo­gy og var et højt­stå­en­de med­lem, ind­til han plud­se­lig kom un­der an­kla­ge og op­le­ve­de en helt ny si­de af or­ga­ni­sa­tio­nen. Ef­ter fle­re års frygt for over­våg­ning og re­pres­sa­li­er vil Ro­bert Dam nu de­le sin hi­sto­rie og un­der­sø­ge de spørgs­mål, han sta­dig mang­ler svar på. I ’ Op­gø­ret med Sci­en­to­lo­gy’ får Ro­bert Dam nye og rysten­de op­lys­nin­ger, da en jour­na­list går un­dercover og to eks­per­ter ana­ly­se­rer hverv­nings­me­to­der­ne. Her ses Ro­bert Dam med si­ne døtre Ki­va og Nik­kie samt sin hu­stru Ti­na.

TV2 MANDAG 20.00 ’ OP­GØ­RET MED SCI­EN­TO­LO­GY’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.