Tæt jysk dyst

BT - - TV -

Vi­borg gæ­ster SønderjyskE Syd­bank Park i Ha­der­s­lev. Bå­de den nye SønderjyskE- ch­eft ræ­ner, Jakob Mi­chel­sen, samt den nye mand i spid­sen for Vi­borg, Jo­hn­ny Møl­by, er sam­men med trop­per­ne kom­met godt fra land i 2015/ 2016- sæ­so­nen. Vær­ter­ne er imil­der­tid fa­vo­rit­ter, men det teg­ner til en tæt dyst mel­lem de to jy­ske hold. Fod­bold TV3 SPORT1: 15.30

Lig Li­ge før fa­mi­li­en skal på ski­fe­rie,i b bræk­ker­kk far be­net. Og da mor ik­ke kan kla­re syv børn ale­ne, bli­ver bør­ne­nes on­kel, bør­ne­p­sy­ko­lo­gen Erik Lund, bedt om at træ­de til og ta­ge med de fem stør­ste børn til Nor­ge. Den før­ste, de mø­der, er bør­ne­nes ær­kefj en­de fru Fl­inth, der er på ku­rop­hold sam­men med nog­le ve­nin­der. Men en uge i sel­skab med fru Fl­inth er me­re, end bør­ne­ne kan bæ­re. Min søsters børn i sne­en DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.