FCK er fa­vo­rit

BT - - TV -

Alka Su­per­liga­en er i fuld gang, og det er ble­vet tid til 7. spil­ler­un­de, hvor OB ta­ger imod F. C. København. Vær­ter­ne fi k en god start, men Kent Ni­el­sens mand­skab har tabt pu­sten og har blot hen­tet et en­kelt po­int i de­res se­ne­ste fi re kam­pe. Gæ­ster­ne er med frem­me og pu­ster FCM i nak­ken, selv­om de har væ­ret hårdt ramt af ska­der. Fod­bold TV3+: 17.00

De Den nyud­dan­ne­de Adam bli­ver an­sat t i et stort tek­no­lo­gi­fi rma, men kom­mer hur­tigt ud i al­vor­li­ge moral­ske og eti­ske di­lem­ma­er. Han får nem­lig af eje­ren en unik mu­lig­hed for at sti­ge hur­tigt i gra­der­ne – hvis han alt­så ind­vil­li­ger i at spio­ne­re mod et kon­kur­re­ren­de fi rma. Adam la­der sig lok­ke, men ind­ser snart, at han blot er en lil­le brik i et død­sens­far­ligt spil mel­lem to gam­le ri­va­ler, der ha­der hin­an­den. Pa­ra­noia TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.