Tæt på An­dreas

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

I mor­gen bli­ver An­dreas Mo­gen­sen den før­ste dan­sker i rum­met, når han sen­des op på 10 da­ges mis­sion til den in­ter­na­tio­na­le rum­sta­tion ISS. Men hvem er han, hvad har det kræ­vet at bli­ve astro­naut, og har det haft en pris? I det­te po­rtræt har DR fulgt hans for­be­re­del­se og træ­ning gen­nem me­re end et år. Dan­marks før­ste ... DR1: 20.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.