Vi­borg sag­de nej til Brøndby- em­ne

BT - - SPORTEN -

HAN HAR TID­LI­GE­RE

haft til­nav­net ’ den nye Mes­si’. Som hund­re­de­vis af spil­le­re med sam­me sta­tur og po­si­tion som den ar­gen­tin­ske trold­mand. Men mod­sat så man­ge an­dre har is­ra­el­ske Gai As­sulin og­så spil­let i sam­me klub som ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler – i sel­ve­ste FC Bar­ce­lo­na.

Nu lig­ner den 24- åri­ge midt­ba­ne­spil­ler en ny mand i Brøndby IF. I går kun­ne bt. dk for­tæl­le, hvor­dan As­sulin kan bli­ve præ­sen­te­ret i den gu­le trø­je en af de kom­men­de da­ge. Men trods det magi­ske til­navn og et cv, der ud over FC Bar­ce­lo­na og­så rum­mer Man­che­ster Ci­ty , er Gai As­sulin ik­ke en mand, der er umu­lig at si­ge nej til.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har bå­de Sønderjyske og Vi­borg nem­lig sagt nej til midt­ba­ne­man­den, som i den for­gang­ne sæ­son spil­le­de en re­ser­verol­le hos Mall­orca i den næst­bed­ste span­ske ræk­ke. For Vi­borgs ved­kom­men­de er det ik­ke me­re end

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.