’’

BT - - SPORTEN -

På det styk­ke vil­le jeg slip­pe væk, for­di jeg hav­de vir­ke­lig go­de ben Ju­an Este­ban Cha­ves om sid­ste stig­ning med en hæld­ning på 14 pro­cent

Eta­pen slut­te­de med en ka­te­go­ri tre- stig­ning, og her var Cha­ves den stær­ke­ste - stær­ke­re end al­le fa­vo­rit­ter­ne. Et par ki­lo­me­ter før mål kør­te co­lom­bi­a­ne­ren væk i ra­sen­de fart og ef­ter­lod al­le kon­kur­ren­ter­ne læn­ge­re tilbage på stig­nin­gen.

» Jeg vid­ste, der var et sted på stig­nin­gen med 14 pro­cents hæld­ning, så på det styk­ke vil­le jeg slip­pe væk, for­di jeg hav­de vir­ke­lig go­de ben, « sag­de Ju­an Este­ban Cha­ves iføl­ge cycling­news. com.

I mål var Cha­ves fem se­kun­der for­an Dan Martin og Tom Du­moulin, som han kæm­per med i top­pen af klas­se­men­tet, mens fa­vo­rit­ter som Chris Froo­me og Nairo Qu­in­ta­na blev sat tilbage med 11 se­kun­der.

Med sej­ren er Ju­an Este­ban Cha­ves tilbage i den rø­de fø­rer­trø­je ti se­kun­der for­an Du­moulin og 33 se­kun­der for­an Martin. Froo­me er num­mer syv, mens Qu­in­ta­na ind­ta­ger ni­en­de­plad­sen. Beg­ge er et lil­le mi­nut ef­ter det nye co­lom­bi­an­ske stjer­neskud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.