Co­lom­bi­ansk stjer­neskud funk­ler igen

BT - - SPORTEN - Ju­an Este­ban Cha­ves. Fo­to: AFP VU­EL­TA A ES­PAÑA Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk

Årets Vu­el­ta er ved at ud­vik­le sig til et re­gu­lært drøm­me­løb for Ori­caGre­e­ned­ge og især hol­dets co­lom­bi­an­ske stjer­neskud Ju­an Este­ban Cha­ves.

I går tog Cha­ves sin an­den eta­pe­sejr, da han vandt på sjet­te eta­pe af Vu­el­ta a Es­paña. Eta­pe­sej­ren var sam­ti­dig den tred­je for det au­stral­ske Ori­caGre­e­ned­ge- mand­skab, der ons­dag så Ca­leb Ewan sprin­te sig til sej­ren.

Sprin­ten er ik­ke Cha­ves’ store vå­ben. Den let­te co­lom­bi­a­ner er i ste­det bedst, når det går opad. Og det gjor­de det til sidst på gårs­da­gens eta­pe fra Cor­do­ba til Si­er­ra de Ca­zor­la.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.