DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

FRANKRIG LI­GUE 2, KLOK­KEN 20: 00 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Mi­cha­el Laud­rup bli­ver ny land­stræ­ner, når Mor­ten Ol­sen næ­ste som­mer træ­der tilbage som træ­ner for det dan­ske lands­hold.

Det vur­de­rer Dan­ske Spil, der har Laud­rup som stor­fa­vo­rit til at afl øse Mor­ten Ol­sen.

Iføl­ge det dan­ske spil­le­sel­skab bli­ver de man­ge store ta­len­ter fra U21- lands­hol­det af­gø­ren­de for Laud­rups valg, og som be­kendt af­slø­re­de BT i går, at de to par­ter snak­ker sam­men.

Det har få­et od­dset på Mi­cha­el Laud­rup til at sty rt­dyk­ke til odds 1,50.

» In­den for det se­ne­ste hal­ve år har vi få­et et lands­hold med store frem­tids­per­spek­ti­ver. An­ført af Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, har man­ge af de stør­ste ta­len­ter al­le­re­de ta­get sprin­get til A- lands­hol­det – spil­le­re som Laud­rup godt kan se gi­ve lands­hol­det suc­ces, « si­ger Jan Tri­er fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Kim Hau­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.