2,00

BT - - SPORTEN -

Der spre­der sig en lil­le duft af lo­ka­l­op­gør i mø­det mel­lem Lyng­by og Hels­in­gør og en end­nu stør­re duft af man­ge mål i kam­pen. Lyng­by er kom­met ned på jor­den med to ne­der­lag i træk i svæ­re ude­kam­pe mod Fre­de­ri­cia og Vend­sy­s­sel, men bør få rig mu­lig­hed for at spil­le sit eget spil mod et Hels­in­gør- hold, der og­så har si­ne for­cer i det off en­si­ve spil. Tre af hels­ingor­a­ner­nes fem kam­pe er endt med mindst tre mål, og de to ’ un­der’- kam­pe var mod Ski­ve og Fre­de­ri­cia i langt me­re de­fen­sivt ori­en­te­re­de kam­pe. Ny­de­ligt odds på man­ge mål i aft en.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.