1,50

BT - - SPORTEN -

Den fran­ske Li­gue 2 har lagt me­get må­l­fat­tigt fra land i den­ne sæ­son, og den­ne kamp bør kun un­der­byg­ge sta­ti­stik­ken. Op­ryk­ker Red Star har sin stær­ke an­gri­ber David Bel­li­on ude med en ska­de, og uden ham har man haft svært ved at fi nde må­let. Og her mø­der man et Va­len­cien­nes­hold, som blot har et snit i den­ne sæ­son på 1,25 mål pr. kamp. Gæ­ster­ne mang­ler og­så en vig­tig off en­siv spil­ler i Opa Ngu­et­te, og på ude­ba­ne spil­ler man nor­malt me­get de­fen­sivt - så­le­des er 9 af de se­ne­ste 10 kam­pe på frem­med græs gå­et ’ un­der 2,5 mål’.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.