2,10

BT - - SPORTEN -

Mar­seil­le hav­de in­den hjem­me­kam­pen mod Troyes ik­ke sco­ret på si­ne se­ne­ste 37 af­slut­nin­ger, men det blev der la­vet grun­digt om på i 6- 0 sej­ren, hvor hol­det fra Ve­lodro­men score­de seks gan­ge på syv af­slut­nin­ger in­den for ram­men. Man bør ha­ve fi ne chan­cer for at fort­sæt­te de fi ne tak­ter mod Guingamp, der hver­ken har sco­ret el­ler få­et po­int i de før­ste tre kam­pe og lig­ner et mand­skab, der sta­dig li­der vold­somt eft er sal­ge­ne af sid­ste sæ­sons su­veræ­ne top­sco­re­re, Clau­dio Bea­u­vue og Chri­stoph Man­dan­ne. Fin be­ta­ling på 2- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Sportingbet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.