Godt med ny ud­dan­nel­se i is­lam

BT - - DEBAT -

Ini­ti­a­ti­vet til en is­la­misk te­o­lo­gisk ud­dan­nel­se er ik­ke ba­re en hånds­ræk­ning til det store fl er­tal af mo­de­ra­te mus­li­mer, som bor i Dan­mark. Det er og­så en vej for et­ni­ske dan­ske­re til stør­re for­stå­el­se for is­lam. Di­a­lo­gen mel­lem re­li­gio­ner fo­re­går bedst på et op­lyst grund­lag. En dansk ud­dan­nel­se i is­la­misk te­o­lo­gi kan let­te omstil­lin­gen fra mo­no­kul­tur til mul­ti­kul­tur.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.