FAKTA

BT - - NYHEDER - Ta­bel­len in­klu­de­rer bø­de­af­gø­rel­ser, be­tin­get fri­heds­straf og ube­tin­get fri­heds­straf

Ind­van­dre­re og kri­mi­na­li­tet, 2000- 2013 Vold:

( 75.181 skyl­di­ge per­so­ner) Dan­ske­re 79 pct. Ind­van­dre­re 15 pct. Ef­ter­kom­me­re 6 pct.

( 20.655 skyl­di­ge

Hær­værk:

Rø­ve­ri:

Trus­ler:

Vå­ben­loven:

Al­le for­bry­del­ser:

skyl­di­ge per­so­ner) Dan­ske­re 79 pct. Ind­van­dre­re 16 pct. Ef­ter­kom­me­re 5 pct.

Dan­marks be­folk­ning:

Dansk op­rin­del­se 88 pct. Ind­van­dre­re 9 pct. Ef­ter­kom­me­re 3 pct.

End­nu et rø­ve­ri. Me­re end hver tred­je ger­nings­mand har an­den et­nisk bag­grund end dansk. Fo­to: Pre­ben Mad­sen per­so­ner) Dan­ske­re 89 pct. Ind­van­dre­re 8 pct. Ef­ter­kom­me­re 3 pct.

( 7.737 skyl­di­ge per­so­ner) Dan­ske­re 63 pct. Ind­van­dre­re 22 pct. Ef­ter­kom­me­re 15 pct.

( 7.718 skyl­di­ge per­so­ner) Dan­ske­re 78 pct. Ind­van­dre­re 17 pct. Ef­ter­kom­me­re 6 pct.

( 22.998 skyl­di­ge per­so­ner) Dan­ske­re 80 pct. Ind­van­dre­re 13 pct. Ef­ter­kom­me­re 7 pct.

( 357.374

Ber­ling­s­ke Re­search, Dan­marks Sta­ti­stik

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.