Aar­hus Festu­ge med store hvi­de kaniner

BT - - NYHEDER -

Lys – me­re Lys’ er te­ma­et for Festu­gen, der er i fuld gang i Aar­hus. Le­ven­de lys, elek­trisk lys, lys­spor, ly­skeg­ler, la­ser­lys, LED- lys, dy­na­mo­lyg­te­lys – og ly­sen­de kaniner, fem af slagsen, syv me­ter hø­je som fyl­der op i Rå­d­hus­par­ken. Der­u­d­over er der na­tur­lig­vis et over­væl­den­de pro­gram med mu­sik, un­der­hold­ning og ud­stil­lin­ger frem til 6. ok­to­ber.

skal en 35- årig kvin­de fra Fre­de­ri­cia blø­de for at ha­ve kørt med DSB uden bil­let. Nor­malt er af­gift en for at kø­re uden bil­let 750 kr., men kvin­den, har mødt DSBs kon­trol­lø­rer uden bil­let 212 gan­ge. I går stod hun så til regn­skab for de man­ge gra­tis tu­re. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.