Sort guld til mindst to år me­re

BT - - NYHEDER -

Knust glas og blod overalt. En ind­køb­s­tur i Me­ny på Ama­ger ud­vik­le­de sig til et ma­re­ridt for en fa­mi­lie .

En kø­le­skab­slå­ge væl­te­de ned over fi re år gam­le Benja­min, da han hav­de for­søgt at åb­ne den for at hen­te en li­ter yog­hurt. Den store gla­slå­ge ram­te ham så hårdt i pan­den, at han væl­te­de ba­g­over og ham­re­de ho­ve­d­et ned i gul­vet. Lå­gen lan­de­de oven­på den lil­le dreng, og glas­set fra den spl­in­tre­de ud over ham.

» Jeg gik i pa­nik, for det så vir­ke­lig vold­somt ud. Der var glas og blod

Vi la­ver i den dan­ske olie­tidsal­der. Og det kom­mer vi til at gø­re i lidt fl ere år end ven­tet.

Si­den den dan­ske olie­pro­duk­tion top­pe­de i mid­ten af sid­ste år­ti, har spe­ku­la­tio­nen gå­et på, hvor­når vi ik­ke læn­ge­re vil væ­re selv­for­sy­nen­de med sort guld i Dan­mark. Se­ne­ste skøn lød på 2019 for olie og 2021 for gas, men i en ny rap­port for­læn­ger Ener­gi­sty­rel­sen nu den de­ad­li­ne til 2021 og 2023 – må­ske end­da helt frem til 2035, hvis eft er­forsk­ning og ud­vin­ding styr­kes, hed­der det.

BU­SI­NESS. DK

Per­so­na­let i Me­ny fik til­kaldt en am­bu­lan­ce, der til de­res for­bav­sel­se kon­sta­te­re­de, at lil­le Benja­min var slup­pet uden mén fra at få en tung gla­slå­ge ned over sig. Pri­vat­fo­to

jchr@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.