Tung gla­slå­ge knust over fi re- årig

BT - - NYHEDER -

Jes­per Chri­sti­an­sen

over det he­le. Han blø­der fra næ­sen og bag­ho­ve­det, og hans mund var fyldt med blod, « for­tæl­ler Benja­mins mor Ho­dan Ims til BT.

Fa­mi­li­en bor i Mal­mø, men hav­de net­op væ­ret på en uges fe­rie i Jyl­land. På vej hjem be­slut­te­de de at gø­re stop ved su­per­mar­ke­det Me­ny på Verm­lands­ga­de på Ama­ger. Ho­dan Ims gik med sin søn ind for at hand­le, mens fa­de­ren Mor­ten ven­te­de i fa­mi­li­ens bil sam­men med de­res 20 må­ne­der gam­le søn.

Eft er ulyk­ken skreg Ho­dan Ims eft er hjælp, hvor­eft er kun­der og per­so­na­le hur­tigt kom til und­sæt­ning og fi k Benja­min fri.

» Min søn skreg og skreg. Jeg lag­de mig ind til ham og prø­ve­de at trø­ste ham. Men jeg var selv så cho­ke­ret, så jeg lå ba­re og holdt om ham og græd sam­men med ham, « si­ger Ho­dan Ims.

Fa­mi­li­en for­tæl­ler til BT, at søn­nen eft er om­stæn­dig­he­der­ne har det godt i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.