Walmart stop­per salg af au­to­mat­vå­ben

BT - - NYHEDER -

Den ame­ri­kan­ske su­per­mar­kedskæ­de Walmart vil i føl­ge BBC fj er­ne halvau­to­ma­ti­ske vå­ben fra hyl­der­ne. En tals­mand for Walmart si­ger til BBC, at be­slut­nin­gen ik­ke er po­li­tisk, men skyl­des et for rin­ge salg. Su­per­mar­kedskæ­den sat­ser i ste­det på et øget salg af hag­l­ge­væ­rer og al­min­de­li­ge ri­fl er. Iføl­ge BBC er det ak­tio­næ­rer­ne, der har pres­set de halvau­to­ma­ti­ske vå­ben med store ma­ga­si­ner ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.