Fle­re uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn

BT - - NYHEDER -

An­tal­let af flygt­nin­gebørn, der kryd­ser de dan­ske græn­ser uden de­res for­æl­dre, er ste­get mar­kant, skri­ver tv2. dk.

Nye tal vi­ser, at der i årets før­ste syv må­ne­der er kom­met næ­sten 500 uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn til lan­det – fle­re end 100 er kom­met hen over som­me­ren. På sam­me tids­punkt sid­ste år var tal­let 284.

Og der er ud­sigt til, at tal­let kan sti­ge end­nu me­re. Sid­ste år kom der nem­lig ad­skil­li­ge flygt­nin­gebørn til lan­det i årets sid­ste fem må­ne­der, og der­med kan det sam­le­de an­tal i år nå over 1.000, skri­ver tv2. dk. Tors­dag 27. au­gust blev østrig­ske rets­me­di­ci­ne­re sendt ind i en ef­ter­ladt kø­le­vogn på mo­tor­vej A4, hvori godt 50 lig var be­gyndt at gå i op­løs­ning. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.