LI­BY­EN

BT - - NYHEDER -

Mindst 100 fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter fryg­tes om­kom­met, eft er to bå­de på vej til Ita­li­en er kæntret ud for Li­by­ens kyst, skri­ver BBC. Den ene båd hav­de om­kring 50 per­so­ner om bord, mens om­kring 400 per­so­ner be­fandt sig på den an­den. Kæn­tring­s­u­lyk­ker­ne fandt sted tors­dag, og det lyk­ke­des den li­by­ske kystvagt at red­de 198 op fra ha­vet. Red­nings­mand­ska­bet måt­te dog og­så bjær­ge 82 lig, op­ly­ser den li­by­ske af­de­ling af Rø­de Kors. Den li­by­ske kystvagt har ar­bej­det he­le nat­ten i for­sø­get på at fi nde yder­li­ge­re over­le­ven­de og dø­de, og mindst 100 sav­nes sta­dig, sag­de Ibra­him al- At­tous­hi fra Rø­de Kors i går. Bå­de­ne var stæv­net ud fra hav­ne­by­en Zuwa­ra, som er en af de by­er, hvor strøm­men af men­ne­sker, der ri­si­ke­rer li­vet for at kom­me til Eu­ro­pa, sej­ler ud fra. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.