CHAD

BT - - NYHEDER -

En dom­stol i det afri­kan­ske land Chad har dømt ti med­lem­mer af den is­la­mi­sti­ske mi­li­tan­te ter­r­or­grup­pe Boko Ha­ram til dø­den. De ti med­lem­mer blev dømt for at ha­ve del­ta­get i to ter­r­or­an­greb i Chads ho­ved­stad, N’Dja­me­na, 19. ju­ni i år. De blev kendt skyl­di­ge i al­le sig­tel­ser­ne, som blandt an­det lød på kri­mi­nel kon­spira­tion, drab, for­sæt­lig øde­læg­gel­se med spræng­stoff er samt ulov­lig be­sid­del­se af vå­ben og am­mu­ni­tion. Ter­r­or­an­gre­bet, der dræb­te 38 men­ne­sker, var det før­ste den ni­ge­ri­an­ske ter­r­or­grup­pe ud­før­te i Chad BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.