HA­VE STOP­PET OS

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 29. AU­GUST 2015

som helst ha­ve el­ler ta­get os ind til må­ske ik­ke ha­ve ført til vil­le vi ha­ve vo­vet at ige virk­som­hed ef­ter sik­ker på

Jan Wei­mann

ret. Nu in­drøm­mer Jan Wei­mann i en bog, at det var Blekin­ge­ga­de­ban­den, der stod bag. Han an­ty­der og­så, at po­li­ti­et kun­ne ha­ve stop­pet ban­den al­le­re­de den­gang, hvis det hav­de få­et lov.

Ar­kiv­fo­to: Jo­hn E Ja­cob­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.