Rhô­ne- vi­ne­ne er go­de til pri­sen

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

CÔTES DU RHÔ­NE

Tim Vol­ler­s­lev Côtes- du- Rhô­ne om­rå­det i Sy­døst­frank­rig er blandt de eu­ro­pæ­i­ske vi­n­om­rå­der, som gi­ver de bed­ste vin­køb i for­hold til pri­sen.

Om­rå­det langs Rhô­ne- fl oden er stort, og vi­ne­ne me­get va­ri­e­re­de.

I Nor­dr­hô­ne frem­stil­les kraft ige rødvine af syra­hd­ru­en. Om­rå­det er goldt med stej­le skrå­nin­ger, og de van­ske­li­ge for­hold gi­ver oft e kost­ba­re vi­ne, men af topkva­li­tet.

Cir­ka 50 km læn­ge­re mod syd er for­hol­de­ne – og vi­ne­ne - me­get an­der­le­des. Her er land­ska­bet me­re fl adt, vin­mar­ker­ne er nem­me­re at pas­se, hvil­ket oft e gi­ver go­de vi­ne til ri­me­li­ge pri­ser.

Langt de fl este vi­ne, vi kø­ber, er fra Sy­dr­hô­ne, hvor vin­bøn­der­ne må an­ven­de op til 13 for­skel­li­ge dru­esor­ter, hvil­ket dog sjæl­dent sker. Ho­ved­d­ru­er­ne er oft est gre­na­che, syrah og mo­u­ved­re.

Mest kend­te Sy­dr­hô­ne- vin er uden tvivl Cha­teau­neuf­du- Pa­pe, men om­rå­det by­der og­så på man­ge an­dre fl ot­te vi­ne. Kom­men­tar: Be­ha­ge­lig, me­di­um fyl­dig rød­vin, saf­tig, frisk, frug­trig smag af mod­ne bær, sor­te blom­mer, ur­ter, strejf af pe­ber og lidt toast. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 16 gr. til pizza, pas­ta med to­mat el­ler me­di­um stær­ke ret­ter. Pris: Kr. 74,95. Til­bud uge 36 kr. 59,95. For­hand­ler: Me­ny/ Su­perGros tlf. 7233 1500. www. me­ny. dk

I Sy­dr­hô­ne må vin­bøn­der­ne an­ven­de op til 13 for­skel­li­ge dru­esor­ter, hvil­ket dog sjæl­dent sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.