Me­re jet i Ki­as nye cros­sover

BT - - BILER -

Kia har en ny ud­ga­ve af Spor­ta­ge med til det­te års Frank­furt mo­tors­how. Det er fjer­de ge­ne­ra­tion af cros­sove­ren, som har få­et et me­re mo­der­ne de­sign, der fak­tisk er de­sig­net net­op i Frank­furt. Her har Kia sit eu­ro­pæ­i­ske ho­ved­sæ­de. De­sig­net har plads til nog­le over­or­dent­ligt store dæk, og den nye mo­del har få­et en grill, som mat­cher re­sten af pro­gram­met. Iføl­ge Kia har de­sig­ner­ne ar­bej­det spe­ci­fikt med kon­tra­sten mel­lem blø­de og skar­pe for­mer – in­spi­re­ret af mo­der­ne ja­ger­fly. Plat­for­men de­ler Spor­ta­ge med den nye Huyn­dai Tuscon, så der kom­mer to ben­zin­mo­to­rer med 135 og 176 hk. Di­e­sel­mo­to­rer­ne le­ve­rer fra 115 til 184 hk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.