Vi sø­ger læ­ser­dom­me­re

BT - - BILER -

Ber­ling­s­ke og BTs kåring af Årets Bed­ste Bi­ler står for dø­ren, og i den for­bin­del­se skal vi bru­ge en ræk­ke læ­ser­dom­me­re, der er vil­li­ge til at bru­ge en ons­dag i Kø­ben­havns­om­rå­det i sel­skab med re­dak­tio­nen. Her skal vi te­ste og kå­re Årets Bed­ste Bi­ler i ni for­skel­li­ge ka­te­go­ri­er. Er du in­ter­es­se­ret i at bli­ve læ­ser­dom­mer, og kan du ta­ge fri en ons­dag i lø­bet af sep­tem­ber el­ler ok­to­ber, så skriv en mail til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.