Gam­le dyder i ny Re­nault sta­tioncar

BT - - BILER -

Re­naults stor­sats­ning Ta­lis­man præ­sen­te­res nu og­så som en sta­tioncar, der hol­der de gam­le dyder i hævd. I sta­tionca­ren er der nem­lig mas­ser af plads. Ba­ga­ge­rum­met slu­ger 572 li­ter, hvil­ket er me­re end en til­sva­ren­de Ford Mon­deo. For­sæ­der­ne har bå­de køling og var­me, og så er de de­sig­net min­dre – det gi­ver tre cm ek­stra ben­plads til bag­sæ­de­pas­sa­ge­rer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.