Guide: Hvil­ken leas

Pri­vat­lea­sing er let og øko­no­misk for­ud­si­ge­ligt. Men hvil­ken bil skal man væl­ge? Vi gu­i­der dig her til go­de til­bud til 11 vidt for­skel­li­ge kør­sels­be­hov

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

LEA­SING Peu­geot 308. Læg der­til, at du med lea­sing får en langt me­re for­ud­si­ge­lig bilø­ko­no­mi, og det er svært ik­ke at væ­re fri­stet til at lea­se frem­for at eje – hvis du vel at mær­ke er i mar­ke­det for en fa­briks­ny bil.

Lil­le og bil­lig

Bil­lig­ste bil til pri­vat­lea­sing li­ge nu er Toy­o­ta Ay­go, som kan stå og py­n­te i din ind­kør­sel til 1.545 kr. om må­ne­den, men vi har fun­det bi­ler til bå­de mil­jøak­ti­vi­sten, sport­s­vogn­sen­tu­si­a­sten og den ki­lo­me­ter­kræ­ven­de pend­ler. Mo­del: Volkswa­gen Golf 1,4 TSI 40 Years Edi­tion.

25.000 kr. Må­ned­lig ydel­se: 2.999 kr. med 45.000 km over 36 mdr.

133.564 kr.

Ud­be­ta­ling:

To­tal­pris:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.